دانش آموزان و راهيان علم  

هدف آن چيزي است كه ما را هميشه در حركت، تلاش و جوشش نگه مي­دارد و زندگي را همراه با نشاط و پويايي در آينه انديشه­مان ترسيم مي­سازد. انسانهاي هدفمند همواره با اميد و اطمينان نسبت به آينده، زندگي خويش را سپري مي­كنند و گاه در سخت­ترين زمانها و مكانها با روحي سرشار از اميد و عشق، لحظه ه­ايي از آرمانهاي خود دست برنداشته، راست قامت و استوار با وجود تمامي سنگلاخهاي پيش رو حركت مي­كنند.

"اميدوارم شما هم هدف خود را بجوييد."

محبوبه نامداري مديريت آموزشگاه

   

آهاي اهالي مدرسه باز هم افتخاري ديگر براي مدرسه 

اسامي دانش آموزان بر گزيده شانزدهمين جشنواره خوارزمي93 اعلام شد

(مقام استاني )

 

دوم تجربي(گروه شيمي)

مائده پازري

نگين قيمتي

داستان نويسي:

دلناز فراهاني 

برنامه امتحانات ترم  اول(ديماه) سال تحصيلي 94-93

 

 

 

اسامي دانش آموزان برتر در مسابقه يكي بود يكي نبود 

دلناز فراهاني -ابوالحسني

 

سوالات خرداد ماه 93

 

رياضي 2          اجنماعي چهارم     تاريخ1    كليد اجتماعي      اجتماعي           فيزيك و آزمايشگاه1      شيمي 1 كليد-1كليد-سوال سال چهارم

رياضي 2     زيست شناسي 2     كليد  زيست شناسي    1       آمار -    كليد عربي دوم انساني     فيزيك 2 و آزمايشگاه   زمين شناسي چهارم 93

كليد زمين شناسي چهرم     زبان فارسي 1    كليد زبان فارسي 1   هندسه 2  رياضي 1   زبان انگليسي 1    كليد زبان انگليسي  روانشناسي   كليد روانشناسي