دانش آموزان و راهيان علم  

هدف آن چيزي است كه ما را هميشه در حركت، تلاش و جوشش نگه مي­دارد و زندگي را همراه با نشاط و پويايي در آينه انديشه­مان ترسيم مي­سازد. انسانهاي هدفمند همواره با اميد و اطمينان نسبت به آينده، زندگي خويش را سپري مي­كنند و گاه در سخت­ترين زمانها و مكانها با روحي سرشار از اميد و عشق، لحظه ه­ايي از آرمانهاي خود دست برنداشته، راست قامت و استوار با وجود تمامي سنگلاخهاي پيش رو حركت مي­كنند.

به راستي انسانهاي پرنشاط و خرسند هدف را جزئي از طبيعت زندگي خويش نمي­دانند؟! و برتر از آن صرف داشتن هدف را مهم­تر از ماهيت آن نمي­بينند؟!

"اميدوارم شما هم هدف خود را بجوييد."

برنامه امتحانات

 ترم  اول سال تحصيلي 94-93

 

   

آهاي اهالي مدرسه باز هم افتخاري ديگر براي مدرسه 

اسامي دانش آموزان بر گزيده شانزدهمين جشنواره خوارزمي93 اعلام شد

سوم رياضي:گزوه الف:شيدا فرجيان،ميترا مشايخي،جواديان،سعيده بختياري

دوم تجربي:گروه ب/سيده كوثر محمودي،پريچهر خطير

دوم تجربي:گروه ج/مائده پازري،نگين قيمتي

 

 

 

اسامي دانش آموزان برتر در مسابقه يكي بود يكي نبود 

دلناز فراهاني -ابوالحسني

 

سوالات خرداد ماه 93

 

رياضي 2          اجنماعي چهارم     تاريخ1    كليد اجتماعي      اجتماعي           فيزيك و آزمايشگاه1      شيمي 1 كليد-1كليد-سوال سال چهارم

رياضي 2     زيست شناسي 2     كليد  زيست شناسي    1       آمار -    كليد عربي دوم انساني     فيزيك 2 و آزمايشگاه   زمين شناسي چهارم 93

كليد زمين شناسي چهرم     زبان فارسي 1    كليد زبان فارسي 1   هندسه 2  رياضي 1   زبان انگليسي 1    كليد زبان انگليسي  روانشناسي   كليد روانشناسي