دانش آموزان و راهيان علم  

هدف آن چيزي است كه ما را هميشه در حركت، تلاش و جوشش نگه مي­دارد و زندگي را همراه با نشاط و پويايي در آينه انديشه­ مان ترسيم مي سازد. انسانهاي هدفمند همواره با اميد و اطمينان نسبت به آينده، زندگي خويش را سپري مي­ كنند و گاه در سخت­ ترين زمانها و مكانها با روحي سرشار از اميد و عشق، لحظه ه­ايي از آرمانهاي خود دست برنداشته، راست قامت و استوار با وجود تمامي سنگلاخ هاي پيش رو حركت مي­كنند.

"اميدوارم شما هم هدف خود را بجوييد."

محبوبه نامداري مديريت آموزشگاه

شرو امتحانات ميان ترم در اسفند ماه

براي ديدن برنامه امتحانات لطفا كليك كنيد 

 

شروع كلاس هاي آموزشي و اتقاي علمي دبيران گرامي

از تاريخ /93/10/14

   

آهاي اهالي مدرسه باز هم افتخاري ديگر براي مدرسه 

اسامي دانش آموزان بر گزيده شانزدهمين جشنواره خوارزمي93 اعلام شد

(مقام استاني )

 

دوم تجربي(گروه شيمي)

مائده پازري

نگين قيمتي

داستان نويسي:

دلناز فراهاني 

 

سوالات خرداد ماه 93

 

رياضي 2          اجنماعي چهارم     تاريخ1    كليد اجتماعي      اجتماعي           فيزيك و آزمايشگاه1      شيمي 1 كليد-1كليد-سوال سال چهارم

رياضي 2     زيست شناسي 2     كليد  زيست شناسي    1       آمار -    كليد عربي دوم انساني     فيزيك 2 و آزمايشگاه   زمين شناسي چهارم 93

كليد زمين شناسي چهرم     زبان فارسي 1    كليد زبان فارسي 1   هندسه 2  رياضي 1   زبان انگليسي 1    كليد زبان انگليسي  روانشناسي   كليد روانشناسي